Binczakowie, Zenderowscy i inni

Dane statyst.

Osoby

Razem osób 1695
Osoby rodzaju męskiego 862
Osoby rodzaju żeńskiego 833
Osoby z nieznaną płcią 0
Wydarzenia osoby 2746

Rodziny

Razem rodzin 781
Małżeństwa 375
Rodziny po rozwodzie 14
Wydarzenia rodzinne 405

Czas i daty

Najwcześniejsza data 16.03.1679
Ostatnia data NOV 2018

Wykresy statystyk

Wiek osoby

Wiek osoby

Wiek osoby żyjącej

Wiek osoby żyjącej

Liczba dzieci w rodzinie

Liczba dzieci w rodzinie

Rok urodzenia

Rok urodzenia

Rok śmierci

Rok śmierci

Miesiąc urodzenia

Miesiąc urodzenia

Miesiąc śmierci

Miesiąc śmierci

Miesiąc ślubu

Miesiąc ślubu

Wiek w chwili ślubu

Wiek w chwili ślubu

Wiek w chwili rozwodu

Wiek w chwili rozwodu

Wiek rodziców w chwili narodzin dziecka

Wiek rodziców w chwili narodzin dziecka

Wiek dziecka w chwili śmierci rodziców

Wiek dziecka w chwili śmierci rodziców

Wiek osoby w chwili śmierci partnera

Wiek osoby w chwili śmierci partnera

Lata między ślubem, a urodzeniem dziecka

Lata między ślubem, a urodzeniem dziecka

Rozkład nazwisk

Rozkład nazwisk

Miejsce urodzenia

Miejsce urodzenia

Kraj urodzenia

Kraj urodzenia