Binczakowie, Zenderowscy i inni

Dane statyst.

Osoby

Razem osób 1912
Osoby rodzaju męskiego 973
Osoby rodzaju żeńskiego 939
Osoby z nieznaną płcią 0
Wydarzenia osoby 3247

Rodziny

Razem rodzin 859
Małżeństwa 412
Rodziny po rozwodzie 14
Wydarzenia rodzinne 442

Czas i daty

Najwcześniejsza data 16.03.1679
Ostatnia data 14.09.2019

Wykresy statystyk

Wiek w chwili śmierci

Wiek w chwili śmierci

Wiek w chwili chrztu

Wiek w chwili chrztu

Wiek w chwili ślubu

Wiek w chwili ślubu

Wiek w chwili rozwodu

Wiek w chwili rozwodu

Wiek rodziców w chwili narodzin dziecka

Wiek rodziców w chwili narodzin dziecka

Wiek dziecka w chwili śmierci rodziców

Wiek dziecka w chwili śmierci rodziców

Wiek osoby w chwili śmierci partnera

Wiek osoby w chwili śmierci partnera

Czas pomiędzy ślubem i narodzinami dziecka

Czas pomiędzy ślubem i narodzinami dziecka

Rozkład nazwisk

Rozkład nazwisk

Rozkład imion

Rozkład imion

Rok urodzenia

Rok urodzenia

Rok chrztu

Rok chrztu

Rok śmierci

Rok śmierci

Rok pogrzebu

Rok pogrzebu

Miesiąc urodzenia

Miesiąc urodzenia

Miesiąc śmierci

Miesiąc śmierci

Miesiąc ślubu

Miesiąc ślubu

Miesiąc rozwodu

Miesiąc rozwodu

Dzieci przypadające na rodzinę

Dzieci przypadające na rodzinę

Miejsce urodzenia

Miejsce urodzenia

Kraj urodzin

Kraj urodzin

Miejsce chrztu

Miejsce chrztu

Kraj chrztu

Kraj chrztu

Miejsce śmierci

Miejsce śmierci

Kraj śmierci

Kraj śmierci

Miejscowość pogrzebu

Miejscowość pogrzebu

Kraj pogrzebu

Kraj pogrzebu

Miejsce ślubu

Miejsce ślubu

Kraj ślubu

Kraj ślubu

Płeć

Płeć

Typy wydarzenia lub faktu

Typy wydarzenia lub faktu