Binczakowie, Zenderowscy i inni

Źródło: AM Mikołaj Bahrynowski i Katarzyna Drohomirecka

Opis

Typ Wartość
Tytuł źródła AM Mikołaj Bahrynowski i Katarzyna Drohomirecka
Streszczenie
Instytucja
Autor Parafia GK Podmichajle
Miejscowość Podmichajle
Publikacja LDS
Numer referencyjny
Typ referencyjny

Media

Adres internetowy

1864M Mikołaj Bahrynowski i Katarzyna Drohomireckas