Binczakowie, Zenderowscy i inni

Zdjęcie: Bahrynowscy 1908 Stryj