Binczakowie, Zenderowscy i inni

Miejsce zamieszkania

Miejsce zamieszkania

Osoba Mikołaj Bahrynowski
Miejscowość Tużyłów
Kraj Polska (dzisiaj Ukraina)