Binczakowie, Zenderowscy i inni

Ślub

Ślub

Mężczyzna Wojciech Frąszczak
Kobieta Agata Jurczak
Data 21.02.1830
Miejscowość Pogrzybów
Kraj Polska

Notatki

Świadkowie: Wojciech Biela, Mikołaj Antczak, Antoni Płóciennik