Binczakowie, Zenderowscy i inni

Ślub

Ślub

Mężczyzna Mikołaj Bahrynowski
Kobieta Katarzyna Drohomirecka
Data 20.09.1864
Miejscowość Podmichale
Kraj Polska (dzisiaj Ukraina)

Notatki

W akcie zezwolenie ojca Katarzyny. Świadkowie: Józef Klim i Michał Strutyński, rolnicy z Podmichajla.